Historia tatuażu

Historia tatuażu

Historia tatuażu

Wyraz „tatuaż” odnosi się do słowa „tatu”, które znaczy: „oznaczać coś”. Jego początków dopatrywać się można w czasach starożytnych. Został odnaleziony na ciele starożytnej mumii egipskiej żyjącej 2 tysiące lat p.n.e.

Nie był on obcy ludom plemiennym a także ludom zamieszkującym Japonię, Azję oraz Chiny. Miał on na celu oznaczyć rangę danej osoby, jej wiek i przynależność do danej grupy.